Janji dan Undang – Undang HW Terbaru, Sebarkan !!

0
3725

Berdasarkan Hasil Muktamar Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Ke-3 di Surakarta, Janji dan Undang-undang HW ada beberapa perubahan. Berikut Janji dan Undang – undang HW Terbaru :

Janji Pandu HW :
بسم الله الرحمن الرحيم
ا شهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمد ر سو ل الله
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh – sungguh :
Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-undang dan Tanah Air;
Dua, menolong siapa saja semampu saya;
Tiga, Setia mentaati Undang-undang Pandu HW.

Undang-undang Pandu Hizbul Wathan
Satu, Pandu Hizbul Wathan itu, dapat dipercaya;
Dua, Pandu Hizbul Wathan itu, setia dan teguh hati;
Tiga, Pandu Hizbul Wathan itu, siap menolong dan wajib berjasa;
Empat, Pandu Hizbul Wathan itu, suka perdamaian dan persaudaraan;
Lima, Pandu Hizbul Wathan itu, sopan santun dan perwira;
Enam, Pandu Hizbul Wathan itu, menyayangi semua makhluk;
Tujuh, Pandu Hizbul Wathan itu, melaksanakan perintah tanpa membantah;
Delapan, Pandu Hizbul Wathan itu, sabar dan pemaaf;
Sembilan, Pandu Hizbul Wathan itu, teliti dan hemat;
Sepuluh, Pandu Hizbul Wathan itu, suci dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here